Darujte 2% FS Vranovčan

VÁŽENÍ MILOVNÍCI FOLKLÓRU !

Darujte 2% FS Vranovčan a podporte ušľachtilú činnosť mladých ľudí, ktorí už viac ako 55 rokov uchovávajú hodnoty tradičnej ľudovej kultúry a s úctou ich implementujú do svojej tvorby v podobe diel ako Čierno-Biely Svet, ZBOHOM či ČĽOVEK.

Zákon NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov totiž umožňuje /podľa jeho § 50/ dobrovoľne sa rozhodnúť a poukázať za zdaňovacie obdobie roku 2023 až 2% resp. 3% zo svojej zaplatenej dane, ktorá je vlastne príjmom štátneho rozpočtu, a to zákonom ustanovenej právnickej osobe na právnou normou vymedzené osobitné účely. To teda znamená, že daňovník má šancu aj v roku 2024 slobodne sa rozhodnúť o použití časti podielu z jeho zaplatenej daňovej povinnosti za minulý rok.

Spomenutou právnickou osobou spĺňajúcou podmienky príslušného zákona je aj Folklórny súbor VRANOVČAN z  Vranova nad Topľou. Tento kolektív je nositeľom a šíriteľom krásy slovenského ľudového umenia, hlavne jeho duchovných artefaktov - tance, piesne, hudba, kroje, zvyky a obyčaje - už viac ako 55 rokov. Je dôstojným zástupcom mesta Vranov nad Topľou a Prešovského kraja na regionálnych folklórnych slávnostiach, medzinárodných festivaloch, či celoštátnych súťažných prehliadkach u nás, ale taktiež reprezentantom celého Slovenska na podujatiach za hranicami našej vlasti.

Touto cestou si dovoľujeme vysloviť nádej, že sa práve Vy rozhodnete podporiť ušľachtilú činnosť, akou sa mladí ľudia vo FS Vranovčan zaoberajú a poukážete nám 2 %-ný podiel zo zaplatenej dane.

 

Za prejavenú priazeň a ochotu pomôcť Vám vopred veľmi pekne ďakujeme!


Dôležité dokumenty:

 

ÚDAJE O NÁS

IČO: 31983588
Obchodné meno: Občianske združenie Folklórny súbor VRANOVČAN
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Staničná 1241, 09301 Vranov nad Topľou

Zamestnanec

V prípade, že ste zamestnanec a rozhodnete sa darovať 2% FS Vranovčan, stačí vyplniť priložené tlačivo (Vyhlásenie) a zaslať ho na daňový úrad podľa Vášho bydliska (alebo ho odovzdať v mzdovej učtárni) do 30. apríla. Na Daňový úrad je potrebné zaslať spolu s Vyhlásením aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ.

Fyzická osoba - daňové priznanie

V prípade, že ste fyzická osoba a rozhodnete sa darovať 2% FS Vranovčan, je potrebné vypočítať Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby a v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplniť príslušné kolónky.

Právnická osoba

V prípade, že ste právnická osoba a rozhodnete sa darovať 2% FS Vranovčan, je potrebné vypočítať Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby a v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplniť príslušné kolónky.

 

Usmernenia

 


Kompletné informácie nájdete na stránke www.rozhodni.sk

FB Fun Page

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com