Ocenenia a úspechy - Slovensko

Bratislava 19. 10. 1984 – III. Celoslovenská súťažná prehliadka choreografií folklórnych súborov – III. miesto za tanec DUPĽOVANA (malé tanečné formy).

Považská Bystrica 13.-16. 11. 1986 – Celoslovenská súťaž folklórnych súborov – 30 minútové bloky – Diplom a cena za výber a stvárnenie folklórnej predlohy.

Verbunk

Humenné 25. 04. 1987 – Kategorizácia folklórnych súborov kategórie B – II. miesto.

Bratislava 20. – 22. 11. 1987 – IV. Celoslovenská súťažná prehliadka choreografií folklórnych súborov – 2. miesto za tanec VERBUNK (veľké tanečné formy).

Bratislava 26. 10. 1988 – Ministerstvo kultúry SSR v Bratislave prepožičalo súboru titul Vzorný kolektív ZUČ.

Bratislava 27.10. 1988 – Osvetový ústav v Bratislave udelil súboru Zlatú plaketu za rozvoj ZUČ.

Považská Bystrica 21. 10. 1989 – Celoslovenská súťažná prehliadka folklórnych súborov – Cena súťažnej prehliadky za blok Ňeveśele veśeľe.

Považská Bystrica 19. 10. 1996 – Festival folklórnych súborov – celoštátna súťažná prehliadka choreografií - Diplom a cena za štýlovú, tanečnú a spevácku interpretáciu - tanec - Spod Oblíka.

Vranov nad Topľou 6. 11. 1998 – Mesto Vranov nad Topľou udelilo čestné uznanie za rozvoj kultúry a výraznú reprezentáciu mesta.

Bratislava 7. 11. 1998 – Generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave, PhDr. Ján Tazberík, CSc., udelil pri príležitosti 30. výročia založenia folklórneho súboru VRANOVČAN – Cenu Gabriela Daniela Licharda za dlhoročnú umeleckú a výchovnú činnosť.

Cena FÚS
Banská Bystrica 17. 3. 2000 – GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU 2000 – Cena Folklórnej únie na Slovensku za interpretáciu piesne Podzme chlapci, podzme.
2-násobný laureát
Jún 2002 – Celoštátna súťažná prehliadka choreografií v Liptovskom Hrádku.Dvojnásobný laureát súťažnej prehliadky (Starodávna krucená z Kračúnoviec- komorná choreografia, Parchovenský čardáš – veľká choreografia)

Dlhé Klčovo, 18. 5. 2003 – Šaffova ostroha 2003 – celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (kategória A: 2. miesto – Peter Ivančák a Jana Šinajová; kategória B: 2. miesto – Zdenko Fejko a Katarína Štefanková).

Vranov nad Topľou, 17. 10. 2003 – Medaila Daniela Licharda pri príležitosti 35. výročia založenia Folklórneho súboru Vranovčan za dlhoročnú významnú a záslužnú prácu pre rozvoj folklórneho hnutia na Slovensku.

Vranov nad Topľou, 21. 10. 2003 – Čestné uznanie pri príležitosti 35. výročia vzniku Folklórneho súboru Vranovčan – Za rozvoj kultúry, šírenie ľudových tradícií a reprezentáciu mesta.

Dlhé Klčovo, 30. 5. 2004 – Šaffova ostroha 2004 – celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci so zahraničnou účasťou (kategória A: 2. miesto – Peter Ivančák a Jana Šinajová).

Vranov nad Topľou, 17. 6. 2005 – Za dlhoročné úspešné vedenie FS VRANOVČAN a vzornú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou primátor mesta pri príležitosti 735. výročia prvej písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou ocenil vedúceho súboru Štefana Kocáka Cenou primátora mesta.

Dlhé Klčovo, 28. 5. 2006 – Šaffova ostroha 2006 – celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci so zahraničnou účasťou (kategória A: Diplom a cenu za II. miesto Peter Tichý a Veronika Bížová)

Dlhé Klčovo, 27. 5. 2007 – Šaffova ostroha 2007 – celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci so zahraničnou účasťou (kategória A/1: Diplom a cenu za III. miesto Peter Tichý a Katarína Štefanková).

Martin, 29. 3. 2008 – Pri príležitosti 60. narodenín Matica slovenská v Martine udelila vedúcemu súboru Vranovčan Štefanovi Kocákovi Cenu Matice slovenskej za spoluprácu a podporu MS v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

Sabinov, 24. 2. 2008 – Krajská súťaž folklórnych kolektívov v tvorivých choreografiách – 1. miesto v kategórii komorných choreografií s tancom Šaffov taňec – postup na celoslovenskú súťaž.

Humenné, 24. 4. 2008 – Krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci – Šaffova ostroha 2008 (13 tanečníkov zo súboru postúpilo na celoštátnu súťaž do Dlhého Klčova).

Dlhé Klčovo, 25. 5.2008 – Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou – Šaffova ostroha 2008 (Laureátmi v kategórii Šaffov taňec sa stali: Peter Tichý a Katarína Štefanková, Miloš Tichý a Lucia Babinčáková. Diplom a cenu za 3. miesto v tejto kategórii získal pár Roman Novák a Ivana Joneková. Lucii Babinčákovej odborná porota udelila Diplom a cenu za mimoriadne osobitú tanečnú interpretáciu. V kategórii C – voľný výber tanca laureátske ocenenie získali Jakub Demčák a Michaela Kovaľová. V kategórii G – tanečníci do 16 rokov 2. miesto získali Miloš Tichý s Luciou Babinčákovou a na 3. mieste sa umiestnil Roman Novák.

Košice, 27. 6. 2008 – Celoštátna súťaž tvorivých choreografií folklórnych kolektívov – 1. miesto v kategórii komorných choreografií s tancom Šaffov tanec.

Prešov, 17. 12. 2008 – Predseda PSK MUDr. Peter Chudík odovzdal vedúcemu súboru Štefanovi Kocákovi Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za výrazný osobný podiel na záchrane, uchovávaní, rozvoji a prezentácii klenotov slovenskej tradičnej ľudovej kultúry.

Rimavská Sobota, 19. 5. 2012 – Celoštátna súťaž tvorivých choreografií folklórnych kolektívov – 2. miesto v kategórii komorných choreografií - "U Finticoch na tancu".

FB Fun Page

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com